ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info
ebank efirma

Aktualności:

PRZEDSIĘBIORCO!

Ruszył proces postępowań wyjaśniających dla decyzji w sprawie umorzenia Subwencji Finansowej w ramach „Tarczy Finansowej 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

Czytaj więcej...

---------------------------------------------------------------------------------

Klienci naszego Banku w ramach złożonych wniosków łącznie otrzymali

                                         ok. 55 mln wsparcia!

Kontakt w sprawie Tarczy Finansowej  (18) 26 93 197

 

28.04.2021

----------------------------

29 kwietnia br. rusza proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm!

Czytaj więcej...

 

 

30.12.2020

----------------------------

Przedłużenie terminu na dostarczenie dokumentów, które potwierdzają, że umowę podpisała osoba do tego uprawniona! Masz na to czas do 15 stycznia 2021 roku!

Umowę subwencji finansowej w imieniu przedsiębiorcy podpisuje tylko jedna osoba. Do 15 stycznia 2021 roku, jako beneficjent subwencji PFR, musisz dostarczyć nam dokumenty, które potwierdzają, że umowę podpisała osoba do tego uprawniona. Jeśli nie dostarczysz takich dokumentów, PFR zobowiąże Cię do zwrotu całości subwencji. Procedury zgodne z komunikatem z dnia 16.11.2020r. Czytaj więcej...

 

 

16.11.2020

----------------------------

INFORMACJA DLA BENEFICJENTA

TERMIN UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW TO 31 GRUDNIA 2020R.

Umowę subwencji finansowej w imieniu przedsiębiorcy podpisuje tylko jedna osoba. Do 31 grudnia 2020 roku, jako beneficjent subwencji PFR, musisz dostarczyć nam dokumenty, które potwierdzają, że umowę podpisała osoba do tego uprawniona. Jeśli nie dostarczysz takich dokumentów, PFR zobowiąże Cię do zwrotu całości subwencji. Czytaj więcej...

 

 

01.08.2020

----------------------------

WAŻNE TERMINY 

TERMINY ZGODNE Z KOMUNIKATEM OPUBLIKOWANYM PRZEZ PFR NA STRONIE INTERNETOWEJ

 • 31 lipca 2020 roku upłynął termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm,
 • do 14 sierpnia 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku,
 • do 30 września 2020 roku przyjmowane będą odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku,
 • do 16 października 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla odwołań złożonych do 30 września 2020 roku.

 

PFR zapewnia, że odpowie na wszystkie reklamacje, bez względu na termin zakończenia Programu, czy procesu przyjmowania odwołań/reklamacji.

 

 

22.06.2020

----------------------------

ZGŁOSZENIE REKLAMACJE - POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

W ramach złożonego wniosku o przyznanie subwencji za pośrednictwem bankowości elektronicznej naszego Banku, Klient może złożyć zgłoszenie reklamacyjne. Bank w takiej sytuacji uruchamia postępowanie wyjaśniające.

 

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać ze zgłoszenia reklamacyjnego w ramach złożonego wniosku? O niezgodnościach i błędach jakie PFR kwalifikuje  do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego przeczytasz na stronie PFR w artykule poświęconym właśnie procedurze wyjaśniającej.

 

W przypadku reklamacji prosimy o przysłanie poniższego formularza (załącznik) wraz z załącznikami (o ile występują) na adres e-mail: kredyty@bsmszana.pl

 

Załącznik:

Formularz zgłoszenia dotyczący Tarczy Finansowej PFR

 

 

28.05.2020

----------------------------

Od dnia 28 maja 2020r. - obowiązuje zmieniony regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" Więcej informacji przeczytasz na stronie PFR

Aktualnie obowiązujący regulamin - od 28 maja 2020r. 

Rejestr zmian w regulaminie

Treść regulaminu obowiązująca - do 28 maja 2020r.

Archiwalna wersja regulaminu w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi w dniu 28 maja 2020 r.

19.05.2020

----------------------------

Z dniem 18.05.2020r. PFR uruchomił PROCEDURĘ ODWOŁAWCZĄ od otrzymanej decyzji. Więcej informacji przeczytasz na stronie PFR

Odwołanie jest wnioskiem składanym przez Przedsiębiorcę, który – wskutek złożenia wniosku pierwotnego – otrzymał decyzję o przyznaniu subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana. 

 • Odwołanie przysługuje wyłącznie od pierwotnej decyzji i może zostać złożone nie więcej niż 2 razy.
 • Odwołanie może zostać złożone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej;

Proces składania i rozpatrywania odwołania przebiega dokładnie tak samo jak proces dotyczący pierwotnego wniosku i należy go składać w bankowości elektronicznej eBankNet lub eFirma w zakładce Wnioski. 

13.05.2020

-----------------------------

Poniżej zestawienie odnośników do stron oraz najważniejszych dokumentów związanych z programem Tarcza Finansowa PFR: 

WAŻNE!

ZWRACAMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE ZAPISY REGULAMINU: 

"Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia                  31 grudnia 2020 r.:

a) dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu; oraz 

 

b) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu."

Podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta.

30.04.2020

-----------------------------

 • JESTEŚ MIKRO, MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCĄ?
 • ZATRUDNIASZ PRACOWNIKÓW?
 • TWOJE OBROTY (PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY) SPADŁY O CO NAJMNIEJ 25%?

 

Składanie wniosków w ramach programu Tarcza Finansowa PFR rozpoczęło się 29 kwietnia br. i odbywa się wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej!

Pamiętaj, im szybciej tym lepiej, pula środków jest ograniczona!

 

Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z informacjami związanymi z Tarczą Finansową          aktualizowanymi na bieżąco przez Polski Fundusz Rozwoju na stronie internetowej www.pfr.pl/tarcza

 

Sprawdź najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?

 1. Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy.
 2. Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku.
 3. Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.
 4. Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 5. Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
 6. Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).

WAŻNE:

W celu sprawnego wypełnienia wniosku oraz uzyskania odpowiedzi na pytania: jak liczyć zatrudnienie i obroty o czym mowa w pkt 6 koniecznie zapoznaj się z bazą pytań i odpowiedzi, które znajdziesz na stronie PFR. Szczególnie odszukaj odpowiedzi na pytania: 

 • Dane z jakiego okresu lub którego dnia są brane pod uwagę w celu ustalenia statusu mikrofirmy oraz MŚP na potrzeby Programu?
 • Jak obliczać stan zatrudnienia, który należy podać we wniosku o przyznanie subwencji?
 • Jaka jest maksymalna kwota subwencji finansowej przyznawana mikrofirmom w ramach Programu i jak jest ona obliczana?
 • Na który moment liczony jest stan zatrudnienia wykorzystywany na potrzeby ustalenia poziomu udzielanej subwencji finansowej dla mikrofirm?
 • W jakiej sytuacji MŚP może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu?
 • Czy w ramach ubiegania się o subwencję mogę wskazać luty 2020r. jako miesiąc spadku obrotów gospodarczych?
 • Jaki jest cel wskazywania we wniosku o subwencję zakładanej części pokrycia strat w perspektywie 12 miesięcy? 
 • Czy liczba pracowników jest jedynym głównym kryterium podziału? Co z firmami, które operują przez podwykonawców, albo zatrudniają pracowników na kontraktach (np. firma ma 5 osób na etacie ale 55 na kontrakcie B2B)?
 • Jak wygląda sytuacja firm zatrudniających w niepełnym wymiarze godzin? Czy dwóch pracowników na pół etatu to w świetle kryteriów TF dwóch pracowników czy jeden pracownik (jeden etat)?

 

Zachęcamy do śledzenia dalszych informacji związanych z Tarczą Finansową na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Znajdą tam Państwo odpowiedzi na wiele pytań, które pojawią się na etapie składania wniosku, korzystania z udzielonej subwencji oraz jej umorzenia.