ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Rachunek bieżący złotowy

ebank efirma

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący przeznaczony jest m.in. dla:

 • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Osób prawnych oraz innych podmiotów posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu
 • Jednostek samorządu terytorialnego
 • Stowarzyszeń i organizacji społecznych, w tym organizacji pożytku publicznego
 • Wspólnot mieszkaniowych

 

Posiadając rachunek bieżący w naszym banku możesz:

 • Gromadzić środki pieniężne
 • Przeprowadzać transakcje gotówkowe i bezgotówkowe
 • Przeprowadzać rozliczenia z kontrahentami w złotych i walutach wymienialnych
 • Korzystać z bankowości elektronicznej w postaci systemu eFirm@ lub e-BankNet
 • Łatwo i szybko korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku za pomocą bezpłatnej, międzynarodowej karty płatniczej Visa Business Debetowej z mikroprocesorem.
 • dokonywać wpłat gotówkowych 24 godziny na dobę - wrzutnia nocna
 • Uzyskać dodatkowe środki na prowadzenie bieżącej działalności w postaci kredytu obrotowego w rachunku bieżącym bądź innego rodzaju kredytu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Otrzymywać informację o wybranych operacjach na rachunku w postaci komunikatów SMS
 • Uzyskać informację telefoniczną m.in. o stanie konta, obrotach na rachunku
 • Lokować zgromadzone środki na lokatach terminowych dla firm
 • Mieć możliwość prowadzenia rachunku pomocniczego oraz rachunku powierniczego
 • Mieć możliwość korzystania z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych

 

 

 

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w banku „Taryfą opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych”.

Brak prowizji za prowadzenie rachunku bieżącego!

(przez pierwsze 3 m-ce)

Brak prowizji za otwarcie rachunku dla firm!

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Szczegółowe informacje uzyskasz w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej.

 

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej zapraszamy do dowolnej placówki naszego banku. Zabierz ze sobą:

 • Dowód osobisty
 • Pieczątkę firmową
 • Dokumenty formalno-prawne firmy
 • Inne dokumenty wymagane przez bank, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów

 

Wystarczy złożyć wniosek o założenie rachunku, podpisać umowę o jego prowadzenie oraz złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.