ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Lokaty terminowe

ebank efirma

Firmowe lokaty terminowe w złotych

Jeśli Twoja firma przynosi zyski, masz nadwyżki finansowe, zdeponuj je na lokatach terminowych.

 

Najważniejsze cechy lokat firmowych:

 • oferujemy lokaty z okresem zadeklarowania:
  • 14-dniowym
  • 1-miesięcznym
  • 3-miesięcznym
  • 6-miesięcznym
  • 12-miesięcznym
 • odsetki podlegają kapitalizacji po upływie okresu utrzymania wkładu,
 • kapitał wraz z odsetkami zostaje przedłużony na kolejny okres zadeklarowany, chyba że zostanie złożona inna dyspozycja,
 • po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, możesz podjąć dopisane odsetki w dowolnym momencie, bez konieczności zerwania lokaty,
 • brak opłat za założenie i utrzymanie lokaty,
 • istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.
 • Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Aktualne oprocentowanie depozytów sprawdzisz w „Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej”.