ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Kredyt w ROR

ebank efirma

Kredyt w ROR

  • kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony dla Posiadaczy rachunku ROR, mających regularne wpływy na konto z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, wpłat własnych itp.
  • kredyt może być przyznany na okres 12 miesięcy
  • warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny jest m.in. posiadanie ROR przez okres min. 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu
  • wysokość kredytu ustalana indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy, uzależniona od wysokości wpływów na ROR, jak również od okresu posiadania rachunku, przy czym minimalna wysokość wpływów na ROR to 500,00zł
  • odsetki naliczane są jedynie od kwoty wykorzystanego kredytu, nie od przyznanego limitu
  • niska prowizja i brak opłaty przygotowawczej
  • stały dostęp do pieniędzy
  • każdy wpływ na konto obniża bieżące zadłużenie

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie kredytu w ROR

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacja o poręczycielach

 

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,79% dla kredytu w Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym w kwocie całkowitej 5 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów): oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 11,90% w stosunku rocznym, umowa zawarta na okres kredytowania 12 miesięcy, przy założeniu, że przez cały okres kredytowania całkowicie wykorzystywany będzie przyznany limit kredytu w ROR, odsetki płatne każdego ostatniego dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 768,32 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 593,32 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 75,00 zł (1,50% min. 30,00 zł płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu), opłata przygotowawcza 0,00 zł, prowadzenie ROR - w całym okresie kredytowania w wysokości 60,00 zł (5,00zł/m-c), koszt ubezpieczenia na Życie Kredytobiorcy 40,00 zł (płatne jednorazowo za cały 12 miesięczny okres kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty wynosi 5 768,32 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 24 maja 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.
 
Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od uzgodnionych zabezpieczeń spłaty kredytu oraz daty uruchomienia kredytu.
 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje związane z udzielaniem kredytu określone są w Regulaminie kredytu w Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym.