ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Kredyt w ROR

ebank efirma

Kredyt w ROR

  • kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony dla Posiadaczy rachunku ROR, mających regularne wpływy na konto z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, wpłat własnych itp.
  • kredyt może być przyznany na okres 12 miesięcy
  • warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny jest m.in. posiadanie ROR przez okres min. 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu
  • wysokość kredytu ustalana indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy, uzależniona od wysokości wpływów na ROR, jak również od okresu posiadania rachunku, przy czym minimalna wysokość wpływów na ROR to 500,00zł
  • odsetki naliczane są jedynie od kwoty wykorzystanego kredytu, nie od przyznanego limitu
  • niska prowizja i brak opłaty przygotowawczej
  • stały dostęp do pieniędzy
  • każdy wpływ na konto obniża bieżące zadłużenie

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie kredytu w ROR

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacja o poręczycielach

Klauzula informacyjna kredyty

 

 

 

Reprezentatywny przykład dla kredytu w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym z uwzględnieniem rodzaju prowadzonego rachunku (ROR1 lub Pakiet OPTIMUM2)

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu w  ROR w kwocie całkowitej  2 000,00 zł wyliczona na dzień 01.04.2017r. wynosi  14,31% dla konsumentów posiadających podstawowy rachunek ROR oraz 15,66% dla konsumentów posiadających Pakiet OPTIMUM  przy następujących założeniach: umowa zawarta na okres 12 miesięcy, kapitał płatny jednorazowo na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne miesięcznie, kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 9,50% w stosunku rocznym, prowizja 1% min. 20,00 zł płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu.  Koszty prowadzenia rachunku ROR 3,00zł/m-c, natomiast w przypadku Pakietu OPTIMUM - 5,00 zł/m-c. Warunkiem koniecznym uruchomienia kredytu w ROR jest  podpisanie umowy ubezpieczeniowej stanowiącej obligatoryjne zabezpieczenie kredytu. Dla przedstawionego przykładu reprezentatywnego jest to koszt w wysokości 30,00 zł.  

 

1Całkowity koszt kredytu dla konsumentów posiadających podstawowy rachunek ROR (RRSO - 14,31%) wynosi  275,48 w tym: odsetki za cały okres kredytowania – 189,48 zł, prowizja - 20,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku ROR – 36,00 zł, ubezpieczenie kredytobiorcy – 30,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta - 2 275,48 zł.

 

2Całkowity koszt kredytu dla konsumentów posiadających Pakiet OPTIMUM  (RRSO – 15,66%) wynosi  299,48 zł w tym: odsetki za cały okres kredytowania -189,48 zł,  prowizja - 20,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku ROR – 60,00 zł, ubezpieczenie kredytobiorcy – 30,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta – 2 299,48 zł.

 

Przyznanie kredytu w ROR uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od uzgodnionych zabezpieczeń spłaty kredytu oraz daty uruchomienia kredytu.

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje związane z udzielaniem kredytu w ROR określone są w regulaminie kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.