ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Kredyt gotówkowy

ebank efirma

Kredyt gotówkowy dla osób fizycznych

  • kredyt przeznaczony na sfinansowanie Twoich dowolnych potrzeb
  • maksymalny okres kredytowania to 48 miesięcy
  • minimalna kwota kredytu to 500,00zł,
  • spłata kredytu i odsetek następuje w okresach miesięcznych, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, ustalonym przez Bank; w indywidualnych przypadkach Bank może ustalić inne okresy spłaty kredytu i odsetek
  • bez ponoszenia dodatkowych kosztów masz prawo do wcześniej spłaty kredytu
  • prowizje i opłaty związane z kredytem możesz sprawdzić w „Taryfie opłat i prowizji dla klientów indywidualnych”

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacja o poręczycielach

 
 
 

 

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 11,94%, przy następujących założeniach: kwota kredytu 5 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 36 m-cy, oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 7,20% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 864,85 , na który składają się: odsetki w wysokości 554,85, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 100,00 zł (2,0% min. 100,00 zł), opłata przygotowawcza płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu 30,00(0,10% min. 30,00 zł), opłata za prowadzenie ROR - w całym okresie kredytowania w wysokości 180,00 (5,00zł/m-c). Całkowita kwota do zapłaty wynosi 5 864,85 zł. Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w 36 ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe, pierwsza rata jest ratą wyrównawczą). Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 166,56 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 października 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Przyznanie kredytu gotówkowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od uzgodnionych zabezpieczeń spłaty kredytu, daty uruchomienia kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje związane z udzielaniem kredytu gotówkowego określa regulamin.