ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Kredyt gotówkowy

ebank efirma

Kredyt gotówkowy dla osób fizycznych

  • kredyt przeznaczony na sfinansowanie Twoich dowolnych potrzeb
  • maksymalny okres kredytowania to 48 miesięcy
  • minimalna kwota kredytu to 500,00zł,
  • spłata kredytu i odsetek następuje w okresach miesięcznych, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, ustalonym przez Bank; w indywidualnych przypadkach Bank może ustalić inne okresy spłaty kredytu i odsetek
  • bez ponoszenia dodatkowych kosztów masz prawo do wcześniej spłaty kredytu
  • prowizje i opłaty związane z kredytem możesz sprawdzić w „Taryfie opłat i prowizji dla klientów indywidualnych”

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacja o poręczycielach

Klauzula informacyjna kredyty

 
 
 

 

Przykład reprezentatywny: rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego w kwocie całkowitej 5 000,00 zł wyliczona na dzień 01.04.2017r. wynosi 16,20% przy następujących założeniach: czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, zmienne oprocentowanie kredytu 9,50% w skali roku, jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu 2% całkowitej kwoty kredytu. Całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta wynosi 5 403,73 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 403,73 zł, na który składają się: odsetki łącznie 257,73 zł, jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 100,00 zł  płatna w dniu uruchomienia kredytu, opłata przygotowawcza w wysokości 10,00 zł oraz opłata za prowadzenie rachunku w wysokości 36,00 zł (tj. 3,00 zł/miesiąc * 12 miesięcy). Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w 12 ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe, pierwsza rata jest ratą wyrównawczą), najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 453,34 zł.
 
Przyznanie kredytu gotówkowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od uzgodnionych zabezpieczeń spłaty kredytu, daty uruchomienia kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.
 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje związane z udzielaniem kredytu gotówkowego określa regulamin.