ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info
ebank efirma

W celu usprawnienia procesu logowania do bankowości elektronicznej eBankNet przy jednocześnie wysokim poziomie bezpieczeństwa proponujemy nową funkcjonalność opartą o możliwość zapisywania wybranych urządzeń
jako zaufanych.

Urządzenie zaufane to sprzęt (komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne), na którym możliwe jest zalogowanie się do bankowości elektronicznej.

 

Po podaniu loginu oraz hasła ukazuje się ekran wyboru jednej spośród dwóch dostępnych opcji: jednorazowego zalogowania do systemu lub dodania urządzenia do zaufanych (KROK 2). 

 

Teraz możesz wybrać z jakiej formy chcesz korzystać.

Wybierając prezentowaną poniżej opcję logowania polegającą na dodaniu urządzenia zaufanego, możesz logować się o wiele szybciej. Wystarczy kilka kroków, aby logowanie przebiegało znacznie sprawniej - za pomocą loginu i hasła, bez konieczności używania dodatkowych metod autoryzacji (np. jednorazowego kodu SMS). 

 

KROK 1. Rozpocznij proces logowania - wpisz login i hasło

 

KROK 2. Wybierz opcję "Dodaj do zaufanych"

KROK 3. Zaznacz oświadczenie i ponownie potwierdź opcję "Dodaj do zaufanych"

KROK 4. Potwierdź wykonanie operacji kodem z SMS

 

Dodanie urządzenia jako zaufane wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia, zgodnie z dotychczas posiadanymi zabezpieczeniami. Po dodaniu urządzenia do zaufanych będziesz wprowadzał tylko swój login i hasło. Przy każdorazowym logowaniu następuje weryfikacja, czy odbywa się ono przy użyciu urządzenia zaufanego. Użytkownik nie ma ograniczeń co do liczby dodawanych urządzeń. Po dodaniu urządzenia jako zaufane w bankowości elektronicznej eBankNet pojawia się ono w panelu Mój Profil w zakładce Bezpieczeństwo >>> Zaufane Urządzenia. 

Usunięcie urządzenia zaufanego

Zawsze możesz dodać nowe urządzenie, przejrzeć listę dodanych urządzeń zaufanych lub je usunąć. Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej eBankNet. Możliwość przeglądu dodanych urządzeń zaufanych lub ich usunięcia dostępna jest w Panelu Mój Profil w zakładce Bezpieczeństwo >>> Zaufane Urządzenia.