ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Świadczenia rodzinne - wnioski

ebank efirma

30.06.2022

---------------------------------------------------------------------------------

W ramach swojej bankowości elektronicznej eBankNet możesz złożyć wniosek o świadczenie rodzinne z Programu Rządowego:

Klienci posiadający rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w naszym Banku (ROR, Pakiet OPTIMUM, Podstawowy Rachunek Płatniczy) z aktywnym dostępem do bankowości elektronicznej eBankNet mogą złożyć wniosek bez wychodzenia z domu. Sprawdź jak złożyć wniosek.

---------------------------------------------------------------------------------

Program "Rodzina 500+"

Od 1 lutego 2022 r.  ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+  na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, tj. okres który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

 

Więcej informacji o Programie "Rodzina 500+" na nowych zasadach znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Program "Dobry Start"

Program „Dobry Start” to:

 • świadczenie przysługujące raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny;
 • 300 zł dla każdego ucznia, szczególnie:
  • dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia,
  • dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia,
 • brak kryterium dochodowego, nie ma konieczności załączania żadnych dokumentów poświadczających osiągane dochody.

WAŻNE

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1092) wnioski o to świadczenie można składać jedynie w okresie od 1 lipca do 30 listopada. Jeżeli nie złożyłeś wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w tym okresie, ponieważ w tym czasie toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wniosek o świadczenie możesz złożyć korzystając z PUE ZUS dostępnego na stronie https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi. Wniosek powinieneś złożyć w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Sprawdź jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej eBankNet

 

Więcej informacji o Programie "Dobry Start" znajdą Państwo na Rządowej stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Program "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy"

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

 

To od rodziców zależy, czy będą otrzymywać świadczenie:

 • przez rok po 1 tys. zł miesięcznie,
 • przez dwa lata po 500 zł miesięcznie.

 

To rodzice zdecydują, czy przeznaczą środki np. na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również alternatywę.

 

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługuje także rodzicom, którzy już w dniu wejścia przepisów mają drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie - za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 35. miesiąca życia.

 

Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny.

 

Sprawdź jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej eBankNet

 

Więcej informacji o Świadczeniu "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" znajdą Państwo na Rządowej stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Program "Dofinansowanie pobytu w żłobku"

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Dofinansowanie będzie przysługiwać rodzicom na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

 

Dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna, na które nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy. Biorąc pod uwagę, że rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończenia 35 miesiąca życia, to dofinansowanie będzie przysługiwać:

 • na dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna
 • na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

 

Sprawdź jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej eBankNet

 

Więcej informacji o Świadczeniu "Dofinansowanie pobytu w żłobku" znajdą Państwo na Rządowej stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Bank umożliwia swoim Klientom składanie wniosków w ramach programów: Rodzina 500+, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Dofinansowanie do pobytu w żłobku tylko w systemie bankowości elektronicznej eBankNet.

Jak wygląda proces składania wniosku?

 1. Zaloguj się do swojej bankowości elektronicznej eBankNet;
 2. w zakładce "wnioski" wybierz opcję ---> wnioski eximee <--- co spowoduje automatyczne przekierowanie do państwowego systemu informatycznego Emp@tia (proces poprzedzony będzie wyborem właściwego rachunku, na który będzie wpływać świadczenie oraz autoryzacją SMS lub mobilną);
 3. składanie wniosku rozpocznij od wyboru właściwego rodzaju świadczenia:
  • złóż wniosek Rodzina 500+
  • złóż wniosek Dobry start - 300+
  • złóż wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
  • złóż wniosek o Dofinansowanie pobytu w żłobku
 4. w ramach potwierdzenia złożonego wniosku w wiadomości e-mail otrzymasz dokument PDF - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z danymi złożonego wniosku, a aktualny status jego obsługi sprawdzisz, klikając zakładkę „Wnioski” i przechodząc do zakładki „Zobacz status złożonego wniosku";
 5. właściwy organ dla miejsca zamieszkania (np. ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy) weryfikuje wniosek;
 6. świadczenie otrzymasz po pozytywnej decyzji instytucji rozpatrującej wniosek, o czym zostaniesz powiadomiony mailowo.

Rolą Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej jest umożliwienie złożenia wniosku. Bank nie będzie weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie instytucji, do której wniosek został złożony.