ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info
ebank efirma

Program "Rodzina 500+"

Od 1 lipca br. świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" to:

 • wsparcie dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci;
 • 500 zł miesięcznie dla każdego dziecka do ukończenia 18 roku życia;
 • brak kryterium dochodowego, nie ma konieczności załączania żadnych dokumentów poświadczających osiągane dochody.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które do tej pory nie pobierał tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

 

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

 

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

 

Program "Dobry Start"

Program „Dobry Start” to:

 • wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny;
 • 300 zł dla każdego ucznia, szczególnie:
  • dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia,
  • dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia,
 • brak kryterium dochodowego, nie ma konieczności załączania żadnych dokumentów poświadczających osiągane dochody.

 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada br. Gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

 

Bank umożliwia swoim Klientom składanie wniosków w ramach programów "Rodzina 500+" oraz "Dobry Start" tylko w systemie bankowości internetowej e-BankNet

Jak wygląda proces składania wniosku?

 1. Zaloguj się do swojej bankowości internetowej e-BankNet
 2. W zakładce "wnioski" wybierz odpowiedni rodzaj świadczenia i wypełnij wniosek.
 3. Twój wniosek zostanie przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.
 4. W ramach potwierdzenia złożonego wniosku w wiadomości e-mail otrzymasz dokument PDF - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z danymi złożonego wniosku, a aktualny status jego obsługi sprawdzisz, klikając zakładkę „Wnioski” i przechodząc do zakładki „Wnioski złożone”.
 5. Właściwy organ dla miejsca zamieszkania (np. ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy) weryfikuje wniosek.
 6. Świadczenie otrzymasz po pozytywnej decyzji instytucji rozpatrującej wniosek, o czym zostaniesz powiadomiony mailowo.

 

Rolą Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej jest umożliwienie złożenia wniosku. Bank nie będzie weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie instytucji, do której wniosek został złożony.