ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Lokata na Nowe Środki

ebank efirma

LOKATA NA NOWE ŚRODKI

STAŁE OPROCENTOWANIU W SKALI ROKU

Przenieś oszczędności do naszego Banku i załóż promocyjną Lokatę na Nowe Środki!

Promocja trwa od 18 lipca 2022r. do 30 sierpnia 2022r. (co oznacza, że w tym terminie może zostać założona Lokaty na Nowe Środki)

SZCZEGÓŁY OFERTY:

  • minimalna kwota lokaty 1 000 PLN;
  • możliwość założenia dowolnej liczby lokat;
  • lokata jest odnawialna - czyli po upływie okresu umownego przedłuża się automatycznie na warunkach lokaty standardowej BIS 1-miesięcznej prowadzonej na zasadach określonych w Umowie terminowej lokaty standard oraz oprocentowaniu zgodnym z Tabelą Oprocentowania;
  • stałe oprocentowanie w okresie umownym, po odnowieniu lokaty na standardową BIS 1-miesięczną oprocentowanie zmienne;
  • bezpieczeństwo zdeponowanych środków objęte jest gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
  • wymagane zgody marketingowe oraz zgoda na komunikację z Bankiem w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail.

CO TO SĄ NOWE ŚRODKI I JAK JE LICZYMY?

Nowe Środki to różnica pomiędzy kwotami A i B pomniejszona o saldo lokat założonych w trakcie trwania promocji.

A - stan środków pieniężnych w dniu, w którym zakładana jest lokata promocyjna;

B - stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022r. (dzień wyznaczony przez Bank do weryfikacji salda);

Każda otwarta lokata w trakcie trwania promocji zmniejsza kwotę Nowych Środków.

 

Rachunki depozytowe to indywidualne oraz wspólne rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe lub rachunki lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych. Równowartość środków w walutach wymienialnych przeliczana jest po kursie średnim NBP ogłoszonym w dniu poprzednim.

NIE CZEKAJ!

Zadbaj o stan swoich środków i skorzystaj z najlepiej oprocentowanego depozytu w naszej ofercie!

PAMIĘTAJ!

Czas trwania oferty ograniczony: od 01 lipca 2022r. do 30 sierpnia 2022r.

 

Zapraszamy do naszych placówek, aby skorzystać z najlepiej oprocentowanej oferty depozytowej w naszym Banku.