ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Zebrania Grup Członkowskich 2019

ebank efirma

Zebrania Grup Członkowskich 2019

21.03.2019 15:15

 

Szanowni Państwo, Członkowie

Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej – na mocy postanowień § 37 ust. 6 Statutu Banku zawiadamia, iż zebrania sprawozdawczo - wyborcze Grup Członkowskich w związku z planowanym na 02.06.2019r. Zebraniem Przedstawicieli odbędą się według następującego harmonogramu:

 • Grupa członkowska GLISNE - 24 marca 2019r. o godz. 9:30 - Remiza OSP Glisne
 • Grupa członkowska KRZECZÓW - 27 marca 2019r. o godz. 16:00 - Remiza OSP Krzeczów
 • Grupa członkowska TENCZYN - 28 marca 2019r. o godz. 18:00 - Remiza OSP Tenczyn
 • Grupa członkowska LUBIEŃ - 31 marca 2019r. o godz. 12:30 - Remiza OSP Lubień
 • Grupa członkowska ŁĘTOWE - 31 marca 2019r. o godz. 16:00 - Remiza OSP Łętowe
 • Grupa członkowska LUBOMIERZ - 31 marca 2019r. o godz. 8:30 - Remiza OSP Lubomierz
 • Grupa członkowska KASINKA MAŁA - 31 marca 2019r. o godz. 9:30 - Remiza OSP Kasinka Mała
 • Grupa członkowska KASINA WIELKA - 31 marca 2019r. o godz. 11:30 - Sala Biblioteki
 • Grupa członkowska OLSZÓWKA - 31 marca 2019r. o godz. 09:00 - Remiza OSP Olszówka
 • Grupa członkowska RABA NIŻNA - 31 marca 2019r. o godz. 12:00 - Remiza OSP Raba Niżna
 • Grupa członkowska NIEDŹWIEDŹ - 31 marca 2019r. o godz. 10:15 - Oddział Banku w Niedźwiedziu
 • Grupa członkowska PORĘBA WIELKA - 31 marca 2019r. o godz. 9:15 - Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej
 • Grupa członkowska ŁOSTÓWKA - 4 kwietnia 2019r. o godz. 12:00 - Restauracja OBERWANKA Łostówka
 • Grupa członkowska SKOMIELNA BIAŁA - 4 kwietnia 2019r. o godz. 16:00 - Remiza OSP Skomielna Biała
 • Grupa członkowska MSZANA GÓRNA - 7 kwietnia 2019r. o godz. 14:00 - Remiza OSP Mszana Górna
 • Grupa członkowska  KONINA - 7 kwietnia 2019r. o godz. 9:15 - Szkoła Podstawowa w Koninie
 • Grupa członkowska PODOBIN - 7 kwietnia 2019r. o godz. 10:15 - Oddział Banku w Niedźwiedziu
 • Grupa członkowska MSZANA DOLNA - 7 kwietnia 2019r. o godz. 10:30 - Kino Luboń Mszana Dolna
 • Zebranie Przedstawicieli Mszana Dolna - 2 czerwca 2019r.
  Restauracja Aleksandra Mszana Dolna, ul. Zarabie 30

 

Szczegółowy porządek obrad oraz harmonogram Zebrań Grup Członkowskich dostępny poniżej:

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich obowiązujący w 2019r.

Porządek obrad zebrania

 

Zapraszamy Członków Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej do udziału w zebraniach.