ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Zebrania Grup Członkowskich

ebank efirma

Zebrania Grup Członkowskich

13.04.2018 15:40

 

 

Szanowni Państwo, Członkowie

Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej – na mocy postanowień § 37 ust. 6 Statutu Banku zawiadamia, iż w dniach od 18 do 29 kwietnia 2018r. odbędą się zebrania sprawozdawczo - wyborcze Grup Członkowskich w związku z planowanym na 03.06.2018r. Zebraniem Przedstawicieli.

 

 

Szczegółowy porządek obrad oraz harmonogram Zebrań Grup Członkowskich dostępny poniżej:

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich obowiązujący w 2018r.

Porządek obrad zebrania

 

 

Zapraszamy Członków Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej do udziału w zebraniach.