ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Od dnia 01.08.2020 w BS Mszana Dolna obowiązuje nowa Tabela oprocentowania depozytów i kredytów.

ebank efirma

Od dnia 01.08.2020 w BS Mszana Dolna obowiązuje nowa Tabela oprocentowania depozytów i kredytów.

30.07.2020 10:00

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2020r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania kredytów i depozytów w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej. Zmiany są następstwem decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020r. o  obniżeniu podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. 

 

Nowa Tabela obejmuje zmiany obowiązujące dla poszczególnych produktów depozytowych od dnia 01 sierpnia 2020r. w poniższym zakresie:

  • Rachunków terminowych lokat oszczędnościowych Standard BIS dla klientów indywidualnych w złotych;

  • Rachunków terminowych lokat oszczędnościowych eLokata dla klientów indywidualnych w złotych – możliwość założenia lokaty za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet*;

  • Rachunków lokat terminowych Standard BIS dla klientów instytucjonalnych;

  • Rachunków terminowych lokat oszczędnościowych Standard dla klientów indywidualnych w złotych – w ofercie do dnia 30 września 2017r.;

  • Rachunki lokat terminowych Standard dla klientów instytucjonalnych w złotych – w ofercie do dnia 30 września 2017r.;

 

Ujednolicone oprocentowanie dla wyżej opisanych produktów depozytowych w złotych zgodnie z poniższą tabelą wynosić będzie odpowiednio dla lokat:

 

z okresem zadeklarowania na 14 dni

       0,05%

z okresem zadeklarowania na 1 miesiąc

       0,08%

z okresem zadeklarowania na 3 miesiące

       0,15%

z okresem zadeklarowania na 6 miesięcy

       0,30%

z okresem zadeklarowania na 12 miesięcy

       0,40%

zlikwidowane przed upływem zadeklarowanego okresu

       0,01%

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej. Pracownicy naszego Banku udzielą informacji oraz odpowiedzą na Państwa pytania.

 

Aktualna Tabela oprocentowania kredytów i depozytów w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej