ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Konserwacja systemu eFirm@

ebank efirma

Konserwacja systemu eFirm@

28.04.2016 16:18

W związku z konserwacją systemu eFirm@, aby wykonać logowanie dla klientów, którzy korzystają ze skrótu do aplikacji "Osobna aplikacja" należy:

1) otworzyć stronę banku bsmszana.pl

2) kliknąć logowanie do eFirm@

3) kliknąć pole "Osobna aplikacja"

4) zapisać pobrany plik "launch.jnlp" np. na Pulpit

5) uruchomić "launch.jnlp" (kliknąć 2x)