ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

e-BankNet - zmiana sposobu autoryzacji transakcji z listy haseł jednorazowych na SMS

ebank efirma

e-BankNet - zmiana sposobu autoryzacji transakcji z listy haseł jednorazowych na SMS

29.03.2019 14:00

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych obowiązujący od 25.05.2019r. udostępniony został w systemie e-BankNet.


 

Szanowni Państwo,

 

wychodząc naprzeciw nowym technologiom oraz konieczności implementowania dyrektywy unijnej PSD2 w naszych bankowych regulacjach, uprzejmie informujemy, iż zmieniamy zasady autoryzacji przelewów w systemie eBankNet. Dążymy do tego, aby Państwa środki zdeponowane w naszym Banku zawsze objęte były najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

 

Już wkrótce wycofana zostanie możliwość autoryzacji transakcji wykonywanych w systemie bankowości elektronicznej e-BankNet za pośrednictwem haseł jednorazowych dostępnych w postaci karty jednorazowych kodów autoryzacyjnych. Zmiana ta związana jest z wymogami tzw. silnego uwierzytelnienia, co jeszcze bardziej wpływa na bezpieczeństwo potwierdzania transakcji.

 

Od 25 maja 2019r. wszystkie transakcje wykonywane w systemie e-BankNet będą autoryzowane za pomocą wygenerowanego jednorazowego kodu SMS.

 

Jeżeli do tej pory korzystali Państwo z listy haseł jednorazowych do autoryzacji przelewów, koniecznie należy udać się do najbliższej placówki naszego Banku i  dokonać zmiany sposobu autoryzacji na SMS w formie pisemnej dyspozycji. Jest to bardzo intuicyjna forma, która polega na generowaniu jednorazowego kodu SMS, który kolejno przesyłany jest na telefon komórkowy i służy do autoryzacji operacji dokonywanych za pośrednictwem systemu e-BankNet.

 

Prosimy o bezzwłoczne dokonanie takiej zmiany, jednak nie później niż do dnia  24 maja 2019 r.

Nowy regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej obejmujący m. in. zapisy dotyczące silnego uwierzytelniania udostępniony został w systemie bankowości internetowej e-BankNet - pojedynczy komunikat o regulaminie zobaczą Państwo już po zalogowaniu się, dodatkowo regulamin odszukać można w panelu mój profil/zatwierdzone regulaminy po wcześniejszym zatwierdzeniu go jednorazowym kodem SMS. Regulamin dostępny jest również w naszych placówkach.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej