ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Awaria po stronie Operatora T-Mobile

ebank efirma

Awaria po stronie Operatora T-Mobile

31.01.2019 12:34

Obecnie występuje awaria  po stronie Operatora T-Mobile, w związku z tym ruch SMS (wiadomości wysłane i odebrane) jest utrudniony i występują niedostępności.