ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info
ebank efirma

Proces postępowań wyjaśniających dla decyzji w sprawie umorzenia Subwencji Finansowej w ramach „Tarczy Finansowej 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

Beneficjent ma prawo zwrócić się do PFR z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, która została wskazana przez PFR w decyzji udostępnionej beneficjentowi („Postępowanie wyjaśniające”), nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia jej udostępnienia beneficjentowi.

 

Postępowanie wyjaśniające dotyczyć może:

  • wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, która została wskazana przez PFR w decyzji udostępnionej beneficjentowi, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic w treści decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym, przy czym złożenie zapytania nie wstrzymuje wykonania pierwotnie wydanej decyzji,
  • decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

 

Zapytania do PFR należy kierować przez poniższy formularz:

Formularz zgłoszenia w toku postępowania wyjaśniającego w ramach Tarczy Finansowej 1.0

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce dedykowanej Tarczy Finansowej PFR ↓