ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Rodzina 500+ oraz Dobry Start dla Ucznia

ebank efirma

01.02.2021

---------------------------------------------------------------------------------

Zawnioskuj o świadczenie w programie Rodzina 500+ z naszą bankowością elektroniczną eBankNet. Sprawdź jak to zrobić.

---------------------------------------------------------------------------------

Program "Rodzina 500+"

Od 1 lutego 2021r. w systemie bankowości elektronicznej eBankNet dostępne są nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus. Przypominamy, że zmianie ulegają zasady składania wniosków. Do tej pory rodzice, którzy już pobierali świadczenie 500 plus nie musieli składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy, ponieważ raz złożony wniosek był automatycznie odnawiany.

 

Nowe przepisy wskazują, że prawo do pobierania świadczenia 500 plus w 2021 roku jest ustalane na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 do 1 maja 2022 roku. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie w nowym okresie świadczeniowym trzeba złożyć nowy wniosek.

 

W związku z tym, w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą systemu eBankNet, dostępne do wyboru będą dwa okresy świadczeniowe:

 • od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (obecnie trwający okres świadczeniowy),
 • od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. (nowy okres świadczeniowy).


Termin wypłaty świadczeń 500 plus w roku 2021 uzależniony jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

 • jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca,
 • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 maja, wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca,
 • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia,
 • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, wypłata świadczenia nastąpi do 30 września.

WAŻNE!

Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od 1 czerwca 2021 r. (koniec obecnego okresu rozliczeniowego). Natomiast dla osób, które wyślą wniosek od 1 lipca, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, tj. nie zostanie wypłacone wyrównanie.

 

Więcej informacji o Programie "Rodzina 500+" na nowych zasadach znajdą Państwo na Rządowej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Klienci posiadający rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w naszym Banku (ROR, Pakiet OPTIMUM, Podstawowy Rachunek Płatniczy) z aktywnym dostępem do bankowości elektronicznej eBankNet mogą złożyć wniosek bez wychodzenia z domu. Sprawdź jak złożyć wniosek

 

 

Program "Dobry Start"

Program „Dobry Start” to:

 • świadczenie przysługujące raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny;
 • 300 zł dla każdego ucznia, szczególnie:
  • dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia,
  • dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia,
 • brak kryterium dochodowego, nie ma konieczności załączania żadnych dokumentów poświadczających osiągane dochody.

 

Termin składania wniosku upływa 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Więcej informacji o Programie "Dobry Start" znajdą Państwo na Rządowej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

Bank umożliwia swoim Klientom składanie wniosków w ramach programów "Rodzina 500+" oraz "Dobry Start" tylko w systemie bankowości internetowej e-BankNet

Jak wygląda proces składania wniosku?

 1. Zaloguj się do swojej bankowości elektronicznej e-BankNet
 2. W zakładce "wnioski" wybierz opcję ---> eximee <--- co spowoduje automatyczne przekierowanie do państwowego systemu informatycznego Emp@tia (proces poprzedzony będzie wyborem rachunku oraz SMSem autoryzacyjnym).
 3. Składanie wniosku rozpocznij od wyboru pierwszej opcji: Złóż wniosek Rodzina 500+.
 4. W ramach potwierdzenia złożonego wniosku w wiadomości e-mail otrzymasz dokument PDF - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z danymi złożonego wniosku, a aktualny status jego obsługi sprawdzisz, klikając zakładkę „Wnioski” i przechodząc do zakładki „Wnioski złożone”.
 5. Właściwy organ dla miejsca zamieszkania (np. ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy) weryfikuje wniosek.
 6. Świadczenie otrzymasz po pozytywnej decyzji instytucji rozpatrującej wniosek, o czym zostaniesz powiadomiony mailowo.

 

Rolą Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej jest umożliwienie złożenia wniosku. Bank nie będzie weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie instytucji, do której wniosek został złożony.